Find activities

 • Welsh Government Apprenticeship Framework Pathway Consultation June 2022

  On behalf of Welsh Government, CITB is undertaking a fourteen-day public consultation on the implementation of a Construction Apprenticeship Framework Pathway at CQFW Level 3 for Wales. We are inviting feedback on the revised draft of the Plant Operations Framework and would be interested to... More
  Closed 14 June 2022
 • Cwestiynau Ymgynghoriad Cyhoeddus Llwybr Fframwaith Prentisiaethau Llywodraeth Cymru Mehefin 2022

  Ar ran Llywodraeth Cymru, mae CITB yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus pedwar diwrnod ar ddeg ar y broses o roi Llwybr Fframwaith Prentisiaethau Adeiladu ar Lefel 3 FfCChC i Gymru ar waith. Rydym yn gwahodd adborth ar y drafft diwygiedig o'r Llwybr Fframwaith ar gyfer... More
  Closed 14 June 2022
 • Construction Site Management Modern Apprenticeship increase from SCQF Level 9 to SCQF Level 10

  Background Construction Site Management currently sits in a Modern Apprenticeship Framework at SCQF Level 9. As a result of a recent NOS review the underlying SVQ has increased to SCQF Level 10. The following document details the process undertaken as part of the review, a... More
  Closed 20 May 2022
 • Consultation on Retrofit Pathway within Construction Site Management and Construction Site Supervision Modern Apprenticeship frameworks in Scotland

  Proposed addition to the Modern Apprenticeship frameworks: Construction Site Management – Retrofit pathway at SCQF Level 10 Construction Site Supervision – Retrofit pathway at SCQF Level 7 Rationale Scotland has responded to the climate emergency with a legally... More
  Closed 29 April 2022
 • Welsh Government Apprenticeship Framework Pathways Consultation

  On behalf of Welsh Government, CITB is undertaking a fourteen-day public consultation on the implementation of a range of Construction Apprenticeship Framework Pathways at CQFW Level 3 for Wales. We are inviting feedback on the revised drafts of the Framework Pathways and would be interested... More
  Closed 4 March 2022
 • Cwestiynau Ymgynghoriad Cyhoeddus Llwybr(au) Fframwaith Prentisiaethau Llywodraeth Cymru

  Ar ran Llywodraeth Cymru, mae CITB yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus pedwar diwrnod ar ddeg ar y broses o roi ystod o Lwybrau Fframwaith Prentisiaethau Adeiladu ar Lefel 3 FfCChC i Gymru ar waith. Rydym yn gwahodd adborth ar y drafftiau diwygiedig o'r Llwybrau Fframwaith a byddai gennym... More
  Closed 3 March 2022
 • Future Construction Apprenticeship Frameworks Wales

  ​As part of the apprenticeship development process CITB works closely with Welsh Government. As part of the process we consulted on a future apprenticeship paper agreed by the steering committee on the 27th October 2021. This consultation asked for comment or agreement on a position... More
  Closed 14 December 2021
 • Fframweithiau Prentisiaeth Adeiladu yn y Dyfodol Cymru

  Fel rhan o’r broses datblygu prentisiaeth, mae CITB yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru. Fel rhan o’r broses, mae angen i ni ymgynghori ar bapur prentisiaeth y dyfodol, y mae’r pwyllgor llywio wedi cytuno arno ar 27 Hydref. Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich... More
  Closed 14 December 2021
 • Adolygiad Hyfforddiant Cyfnod Byr Peiriannau

  Pam bod CITB yn adolygu Safonau a Grantiau Hyfforddiant Cyfnod Byr Peiriannau? Yn 2018, cyflwynodd CITB y Model Hyfforddiant sy’n cynnwys safonau hyfforddiant cyfnod byr, ynghyd â’r Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu a’r Gofrestr Hyfforddiant. Rhan o’n gweledigaeth ar gyfer y Model... More
  Closed 26 November 2021
 • Plant Short Duration Training Review

  Why are CITB reviewing Plant Short Duration Training Standards and Grants? In 2018, CITB introduced the Training Model which is made up of short duration training standards, together with the Construction Training Directory and Training Register. Part of our vision for the Training... More
  Closed 26 November 2021
 • CITB Levy 2022-25 Consultation

  In March this year, as part of the Consensus 2021 process, all Levy registered employers were invited to take part in Consultation on the Levy Proposals. Consultation ran, as planned, from 1 March- 11 April 2021. The Consultation Report (PDF, 440KB) shares the findings. More
  Closed 11 April 2021
 • Welsh CITB Levy 2022-25 Consultation

  Gall eich sylwadau wneud gwahaniaeth; rydym am glywed gennych! Mae CITB yn mabwysiadu’r ymarfer gorau drwy ymgynghori â chyflogwyr adeiladu ynglŷn â’r cynigion ar gyfer Lefi CITB. Nawr yw eich cyfle fel cyflogwr sydd wedi cofrestru â CITB i roi eich adborth ar Gynigion... More
  Closed 11 April 2021
 • Opsiynau ar gyfer datblygu Fframwaith Newydd ar gyfer Prentisiaethau yng Nghymru

  Mae CITB wedi cytuno â Llywodraeth Cymru i weithredu fel datblygydd fframweithiau/llwybrau prentisiaethau’r diwydiant adeiladu. Mae hyn yn golygu mai CITB fydd y partner datblygu ar gyfer prentisiaethau sydd wedi’u cyllido’n gyhoeddus yng Nghymru. Fel partner... More
  Closed 11 March 2021
 • Options for development of New Construction Apprenticeship Frameworks in Wales

  CITB have agreed with Welsh Government to act as the Apprenticeship Framework/Pathway Developer for Construction. This means that CITB will act as the development partner for publicly funded Apprenticeships in Wales. As part of this role of Development Partner, CITB must... More
  Closed 11 March 2021
 • TEST VERSION CITB Levy 2022-25 Consultation

  Your views can make a difference; we want to hear from you! CITB adopts best practice by consulting with construction employers on the proposals for the CITB Levy. Now is your opportunity to give your feedback on the Levy Proposals for the next three years as well as ten areas we’ve... More
  Closed 23 February 2021
 • Fire Safety Standard Consultation

  This consultation aims to gather the views of the wider construction sector on the proposed content and implementation approach for the Basic Fire Safety Training Standard. This consultation is focused on the construction part of the sector but similar consultations will be taking place in... More
  Closed 8 January 2021
 • Ymgynghori ar y Cynigion ar gyfer Lefi CITB

  Gall eich barn wneud gwahaniaeth; rydym am glywed gennych! PROSES YMGYNGHORI Mae rhwymedigaeth statudol ar CITB, sef Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu, i ymgynghori â chyflogwyr yn y diwydiant adeiladu ar y cynigion ar gyfer Lefi CITB yn 2021-23. Yn ddiweddarach eleni, byddwn yn... More
  Closed 17 May 2020
17 results. Page 1 of 1