CITB's consultation hub

Welcome to Citizen Space for CITB. This site will help you find and participate in consultations that interest you.

 

Open Consultations

 • Plant Short Duration Training Review

  Why are CITB reviewing Plant Short Duration Training Standards and Grants? In 2018, CITB introduced the Training Model which is made up of short duration training standards, together with the Construction Training Directory and Training Register. Part of our vision for the Training... More

  Closes 26 November 2021

Closed Consultations

 • CITB Levy 2022-25 Consultation

  In March this year, as part of the Consensus 2021 process, all Levy registered employers were invited to take part in Consultation on the Levy Proposals. Consultation ran, as planned, from 1 March- 11 April 2021. The Consultation Report (PDF, 440KB) shares the findings. More

  Closed 11 April 2021

 • Welsh CITB Levy 2022-25 Consultation

  Gall eich sylwadau wneud gwahaniaeth; rydym am glywed gennych! Mae CITB yn mabwysiadu’r ymarfer gorau drwy ymgynghori â chyflogwyr adeiladu ynglŷn â’r cynigion ar gyfer Lefi CITB. Nawr yw eich cyfle fel cyflogwr sydd wedi cofrestru â CITB i roi eich adborth ar Gynigion... More

  Closed 11 April 2021

 • Opsiynau ar gyfer datblygu Fframwaith Newydd ar gyfer Prentisiaethau yng Nghymru

  Mae CITB wedi cytuno â Llywodraeth Cymru i weithredu fel datblygydd fframweithiau/llwybrau prentisiaethau’r diwydiant adeiladu. Mae hyn yn golygu mai CITB fydd y partner datblygu ar gyfer prentisiaethau sydd wedi’u cyllido’n gyhoeddus yng Nghymru. Fel partner... More

  Closed 11 March 2021

 • Options for development of New Construction Apprenticeship Frameworks in Wales

  CITB have agreed with Welsh Government to act as the Apprenticeship Framework/Pathway Developer for Construction. This means that CITB will act as the development partner for publicly funded Apprenticeships in Wales. As part of this role of Development Partner, CITB must... More

  Closed 11 March 2021

 • TEST VERSION CITB Levy 2022-25 Consultation

  Your views can make a difference; we want to hear from you! CITB adopts best practice by consulting with construction employers on the proposals for the CITB Levy. Now is your opportunity to give your feedback on the Levy Proposals for the next three years as well as ten areas we’ve... More

  Closed 23 February 2021