CITB's consultation hub

Welcome to Citizen Space for CITB. This site will help you find and participate in consultations that interest you.

 

Open Consultations

 • Opsiynau ar gyfer datblygu Fframwaith Newydd ar gyfer Prentisiaethau yng Nghymru

  Mae CITB wedi cytuno â Llywodraeth Cymru i weithredu fel datblygydd fframweithiau/llwybrau prentisiaethau’r diwydiant adeiladu. Mae hyn yn golygu mai CITB fydd y partner datblygu ar gyfer prentisiaethau sydd wedi’u cyllido’n gyhoeddus yng Nghymru. Fel partner... More

  Closes 11 March 2021

 • Options for development of New Construction Apprenticeship Frameworks in Wales

  CITB have agreed with Welsh Government to act as the Apprenticeship Framework/Pathway Developer for Construction. This means that CITB will act as the development partner for publicly funded Apprenticeships in Wales. As part of this role of Development Partner, CITB must... More

  Closes 11 March 2021

 • CITB Levy 2022-25 Consultation

  'You can access a Welsh version of this consultation here' Your views can make a difference; we want to hear from you! CITB adopts best practice by consulting with construction employers on the proposals for the CITB Levy. Now is your opportunity as an employer registered with... More

  Closes 11 April 2021

 • Welsh CITB Levy 2022-25 Consultation

  Gall eich sylwadau wneud gwahaniaeth; rydym am glywed gennych! Mae CITB yn mabwysiadu’r ymarfer gorau drwy ymgynghori â chyflogwyr adeiladu ynglŷn â’r cynigion ar gyfer Lefi CITB. Nawr yw eich cyfle fel cyflogwr sydd wedi cofrestru â CITB i roi eich adborth ar Gynigion... More

  Closes 11 April 2021

Closed Consultations

 • TEST VERSION CITB Levy 2022-25 Consultation

  Your views can make a difference; we want to hear from you! CITB adopts best practice by consulting with construction employers on the proposals for the CITB Levy. Now is your opportunity to give your feedback on the Levy Proposals for the next three years as well as ten areas we’ve... More

  Closed 23 February 2021

 • Fire Safety Standard Consultation

  This consultation aims to gather the views of the wider construction sector on the proposed content and implementation approach for the Basic Fire Safety Training Standard. This consultation is focused on the construction part of the sector but similar consultations will be taking place in... More

  Closed 8 January 2021

 • Ymgynghori ar y Cynigion ar gyfer Lefi CITB

  Gall eich barn wneud gwahaniaeth; rydym am glywed gennych! PROSES YMGYNGHORI Mae rhwymedigaeth statudol ar CITB, sef Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu, i ymgynghori â chyflogwyr yn y diwydiant adeiladu ar y cynigion ar gyfer Lefi CITB yn 2021-23. Yn ddiweddarach eleni, byddwn yn... More

  Closed 17 May 2020