Have your say

Welcome to the CITB consultation and engagement hub, here you'll be able to have your say on consultations we're running about the construction industry.

 

Open Consultations

 • Future Construction Apprenticeship Frameworks Wales

  ​As part of the apprenticeship development process CITB works closely with Welsh Government. As part of the process we need to consult on a future apprenticeship paper agreed by the steering committee on the 27th October. This consultation asks for comment or agreement on a position... More

  Closes 14 December 2021

 • Fframweithiau Prentisiaeth Adeiladu yn y Dyfodol Cymru

  Fel rhan o’r broses datblygu prentisiaeth, mae CITB yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru. Fel rhan o’r broses, mae angen i ni ymgynghori ar bapur prentisiaeth y dyfodol, y mae’r pwyllgor llywio wedi cytuno arno ar 27 Hydref. Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich... More

  Closes 14 December 2021

Closed Consultations

 • Adolygiad Hyfforddiant Cyfnod Byr Peiriannau

  Pam bod CITB yn adolygu Safonau a Grantiau Hyfforddiant Cyfnod Byr Peiriannau? Yn 2018, cyflwynodd CITB y Model Hyfforddiant sy’n cynnwys safonau hyfforddiant cyfnod byr, ynghyd â’r Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu a’r Gofrestr Hyfforddiant. Rhan o’n gweledigaeth ar gyfer y Model... More

  Closed 26 November 2021

 • Plant Short Duration Training Review

  Why are CITB reviewing Plant Short Duration Training Standards and Grants? In 2018, CITB introduced the Training Model which is made up of short duration training standards, together with the Construction Training Directory and Training Register. Part of our vision for the Training... More

  Closed 26 November 2021

 • CITB Levy 2022-25 Consultation

  In March this year, as part of the Consensus 2021 process, all Levy registered employers were invited to take part in Consultation on the Levy Proposals. Consultation ran, as planned, from 1 March- 11 April 2021. The Consultation Report (PDF, 440KB) shares the findings. More

  Closed 11 April 2021

 • Welsh CITB Levy 2022-25 Consultation

  Gall eich sylwadau wneud gwahaniaeth; rydym am glywed gennych! Mae CITB yn mabwysiadu’r ymarfer gorau drwy ymgynghori â chyflogwyr adeiladu ynglŷn â’r cynigion ar gyfer Lefi CITB. Nawr yw eich cyfle fel cyflogwr sydd wedi cofrestru â CITB i roi eich adborth ar Gynigion... More

  Closed 11 April 2021

 • Opsiynau ar gyfer datblygu Fframwaith Newydd ar gyfer Prentisiaethau yng Nghymru

  Mae CITB wedi cytuno â Llywodraeth Cymru i weithredu fel datblygydd fframweithiau/llwybrau prentisiaethau’r diwydiant adeiladu. Mae hyn yn golygu mai CITB fydd y partner datblygu ar gyfer prentisiaethau sydd wedi’u cyllido’n gyhoeddus yng Nghymru. Fel partner... More

  Closed 11 March 2021