Cwestiynau Ymgynghoriad Cyhoeddus Llwybr Fframwaith Prentisiaethau Llywodraeth Cymru Mehefin 2022

Closed 14 Jun 2022

Opened 1 Jun 2022

Overview

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae CITB yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus pedwar diwrnod ar ddeg ar y broses o roi Llwybr Fframwaith Prentisiaethau Adeiladu ar Lefel 3 FfCChC i Gymru ar waith.

Rydym yn gwahodd adborth ar y drafft diwygiedig o'r Llwybr Fframwaith ar gyfer Gweithrediadau Peiriannau a byddai gennym ddiddordeb clywed gan brentisiaid, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, cyrff dyfarnu, aseswyr a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru i sicrhau bod y Llwybr Fframwaith diwygiedig yn addas at y diben.

Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn cynnwys ychydig o gwestiynau allweddol. Rhowch resymau wrth ochr eich atebion lle y bo modd. Dylai hyn gymryd tua 15 munud i'w gwblhau.

 

Llwybrau Fframwaith Prentisiaeth

What happens next

The data in this consultation will be collated by CITB and shared with the Welsh Government and the Construction Apprenticeship Advisory Group to provide an internal evidence-based report.

The report will highlight any suggested changes in the Framework Route(s) to ensure that the New Framework Pathways are fit for purpose. A suggestion will be considered by a sub-group of the Construction Apprenticeship Advisory Group for inclusion in the final route documents.