Cwestiynau Ymgynghoriad Cyhoeddus Llwybr(au) Fframwaith Prentisiaethau Llywodraeth Cymru

Closed 3 Mar 2022

Opened 17 Feb 2022

Overview

Ar ran Llywodraeth Cymru, mae CITB yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus pedwar diwrnod ar ddeg ar y broses o roi ystod o Lwybrau Fframwaith Prentisiaethau Adeiladu ar Lefel 3 FfCChC i Gymru ar waith.

Rydym yn gwahodd adborth ar y drafftiau diwygiedig o'r Llwybrau Fframwaith a byddai gennym ddiddordeb clywed gan brentisiaid, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, cyrff dyfarnu, aseswyr a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru i sicrhau bod y Llwybrau Fframwaith diwygiedig yn addas at y diben.

Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn cynnwys ychydig o gwestiynau allweddol. Rhowch resymau wrth ochr eich atebion lle y bo modd.

Rydym yn eich gwahodd i roi sylwadau ar y Llwybr Fframwaith sydd fwyaf perthnasol i chi. Dylai hyn gymryd tua 15 munud i'w gwblhau. 

Os dymunwch ymateb ar fwy nag un Llwybr Fframwaith, yna cwblhewch ddogfen ymgynghori ar wahân ar gyfer pob un. 

Llwybrau Fframwaith Prentisiaeth

What happens next

Bydd y data yn yr ymgynghoriad hwn yn cael ei goladu gan CITB a’i rannu â Llywodraeth Cymru a’r Grŵp Cynghori Prentisiaethau Adeiladu i ddarparu adroddiad mewnol sy’n seiliedig ar dystiolaeth. 

Bydd yr adroddiad yn amlygu unrhyw newidiadau a awgrymir yn y Llwybr(au) Fframwaith er mwyn sicrhau bod y Llwybrau Fframwaith Newydd yn addas at y diben. Bydd awgrym yn cael ei ystyried gan is-grŵp o'r Grŵp Cynghori Prentisiaethau Adeiladu i'w gynnwys yn y dogfennau llwybr terfynol.