Fframweithiau Prentisiaeth Adeiladu yn y Dyfodol Cymru

Closed 14 Dec 2021

Opened 15 Nov 2021

Overview

Fel rhan o’r broses datblygu prentisiaeth, mae CITB yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o’r broses, mae angen i ni ymgynghori ar bapur prentisiaeth y dyfodol, y mae’r pwyllgor llywio wedi cytuno arno ar 27 Hydref.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich sylwadau neu gytundeb ar bapur gan randdeiliaid a chyflogwyr.

Darllenwch Fframweithiau Prentisiaeth Adeiladu yn y Dyfodol Cymru (PDF, 299KB), a chwblhewch yr arolwg ar-lein i roi eich barn.