Find Consultations

  • Ymgynghori ar y Cynigion ar gyfer Lefi CITB

    Gall eich barn wneud gwahaniaeth; rydym am glywed gennych! PROSES YMGYNGHORI Mae rhwymedigaeth statudol ar CITB, sef Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu, i ymgynghori â chyflogwyr yn y diwydiant adeiladu ar y cynigion ar gyfer Lefi CITB yn 2021-23. Yn ddiweddarach eleni, byddwn yn... More
    Opened 16 March 2020
  • CITB Levy Proposals Consultation

    Your view can make a difference; we want to hear from you! Gall eich barn wneud gwahaniaeth; rydym am glywed gennych ! CONSULTATION PROCESS CITB, the Construction Industry Training Board, has a statutory obligation to consult with construction employers on... More
    Opened 16 March 2020
2 results. Page 1 of 1