Ymgynghori ar y Cynigion ar gyfer Lefi CITB

Closes 17 May 2020

Consultation Contents

Yn CITB, rydym yn gweithio i ddenu pobl i’r diwydiant adeiladu a chefnogi hyfforddiant a datblygiad y gweithlu. Yn sgil y galw am 35,000 o weithwyr newydd yn flynyddol, rydym yn cyd-weithio â chyflogwyr i ysbrydoli a hysbysu pobl am y cyfleoedd sydd ar gael yn y diwydiant ac i ddenu amrywiaeth o bobl dalentog o’r ansawdd sydd ei angen ac yn y nifer sydd ei angen i’r diwydiant. Rydym yn cyd-weithio â chyflogwyr i nodi’r hyfforddiant sydd ei angen arnynt, yn sicrhau bod yr angen hwnnw’n cael ei ddiwallu drwy hyfforddiant o ansawdd uchel wedi’i gyllido gennym ni ac eraill ac yn parhau i godi safonau’r hyfforddiant sydd ar gael fel bod cyflogwyr o bob maint yn gallu cynnig hyfforddiant o ansawdd uchel i’w gweithluoedd.

Mae’n rhaid i ni ymgynghori ar y cynigion ar gyfer y Lefi. Mater i chi yw penderfynu faint o ddweud rydych am ei gael i lywio’r cynigion a’r cynlluniau buddsoddi. Hoffem eich adborth ar y tudalennau isod.

Mae angen i chi ddweud wrthym pwy ydych chi. Felly, y dudalen ‘Ynglŷn â chi a’ch sefydliad’ yw’r unig dudalen ofynnol.

Ar ôl i chi ateb y cwestiynau yr hoffech eu hateb, pwyswch ‘Parhau’. Bydd gwneud hynny’n dod â chi yn ôl i’r dudalen hon bob tro tan i chi benderfynu eich bod wedi gorffen.

Page Response
Ynglŷn â chi a’ch sefydliad (Required)
0 percent complete
0 of 4 questions answered
Ymgynghori ar y cynigion ar gyfer y Lefi: ymgynghoriad cyfreithiol
0 percent complete
0 of 3 questions answered
Cynllun buddsoddi tair blynedd – deg maes: gofyn am eich barn
0 percent complete
0 of 10 questions answered
Cydbwyso’r cynllun buddsoddi: gofyn am eich barn
0 percent complete
0 of 3 questions answered